Diario de un confinado. Día 27. Piticlin, piticlin, piticlin, …